ویدئو پروژکتور فول پورت

ویدئو پروژکتور فول پورت به ویدئو پروژکتور های اطلاق می شود که دارای تمام پورت های (معمول ) ورودی تصویر و صدا میباشند ( در پورت هایی مانند RGBوHDMI بیش از یک پورت دارند). مزیت این گروه از ویدئو پروژکتور این است که به کاربر امکان اتصال چندین مبنع ورودی  به صورت همزمان به ویدئو پروژکتور را می دهد و کاربر برای پخش تصویر از هر یک از آنها دیگر نیازی به تعویض متناوب کابل های ورودی ندارد. پورت های تصویر شامل HDMI;  RGB; DVI; USB; HDbaseT; Ethernet; S-video; Composite می باشند.

sarotek_input_video_prots